logo

0359 178791

contact@scoala-bonitas-iskola.ro

CSEI Bonitas

Republicii 33, Oradea

08:00 - 16:00

Luni - Vineri

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Nivele de educație

Grădinița

Programul activității zilnice a preșcolarilor

8:00 – 8:30 Primirea copiilor.
Întâlnirea de dimineață
8:30 – 9:30 Jocuri și activități libere
Servirea micului dejun
9:30 – 11:00 Activități tematice pe domenii experiențiale
11:00 – 12:00 Jocuri  și activități alese
12:00 – 12:30 Servirea  prânzului
12:30 – 15:00 Activități de relaxare /Somnul de  amiază
15:00 – 16:00 Jocuri și activități liber alese
Plecarea copiilor

În timpul programului, copiii beneficiază de terapii recuperatorii individuale, munca educatoarelor fiind sprijinită de un Profesoresor psihopedagog și un Profesoresor kinetoterapeut.

Clasele I-IV

În clasele primare, adică în clasele 0-IV, scopul nostru este de a oferi cadrul propice dezvoltării copiiilor în funcție de abilitățile individuale ale fiecăruia. În această etapă al învățământului elementar, accentul se pune pe dezvoltarea funcțiilor psihologice esențiale pentru învățare. Diferențele existente între copii necesită utilizarea unor proceduri, conținuturi, soluții și terapii diferențiate. Dezvoltarea abilităților are un rol important în experiențele senzoriale directe, în cogniția orientată spre fapt și în activitățile selectate în mod deliberat. În procesul complex al formării și dezvoltării abilităților unui elev, natura corectă și compensatoare a procesului pedagogic trebuie ajustată în funcție de nevoile acestuia. Elevii trebuie să fie în mediul direct și experiențial a relațiilor sociale pentru a recepta informatiile. Se tine cont, într-o mare măsură, de caracteristicile de vârstă, de grup, de starea de spirit a copiilor trezind, astfel, interesul lor pentru a participa la procesul de învățare.

Activitățile de dimineață se desfășoară între orele 8 și 11-12, cu 3-4 ore de curs. Disciplinele studiate sunt: Formarea abilităților de comunicare în limba maghiară, , Citire și scriere în limba maghiară, Formarea abilităților de comunicare în limba română, Citire și scriere în limba română, Elemente de matematică aplicată Cunoașterea și igiena corpului, Educație senzorială, motorie și psihomotorie, Abilitare manuală, Educație fizică și activități sportive, Educație muzicală, Consiliere și orientare Opțional cel din urmă fiind ales de colectivul clasei împreună cu părinții și cadrele didactice. Orele opționale pot fi: Matematică distractivă, Micul bucătar etc.

În cadrul activităților desfășurate în a doua parte a zilei, între orele 12-13 si 16, sunt cuprinse: Formarea autonomiei personale, Ludoterapie, Stimulare cognitivă, Terapia ocupațională și Socializare.

Toți copiii din școală primesc zilnic trei mese: mic dejun, prânz și ujină.

Elevii ciclului primar au parte, de asemenea, de activități terapeutice desfășurate de către Profesoresorii psihopedagogi respectiv Profesoresorii kinetoterapeuți, parcurgând programe de recuperare individualizate, proiectate în funcție de particularitățile de dezvoltare ale fiecărui elev.

Clasele V-VIII

În clasele gimnaziale, adică în clasele 5-8, ne străduim, la fel, să le asigurăm elevilor un cadru optim pentru dezvoltarea lor în funcție de aptitudinile particulare ale fiecăruia. Astfel, la clasele unde copiii au nevoie mai mult de devoltarea abilităților manuale practice accentul este pus pe acest domeniu de dezvoltare. În alte clase, unde copiii sunt capabili de însușirea cititului, scrisului și a unor elemente de matematică aplicată, activitățile didactice desfășurate se concentrează pe aceste domenii. Scopul primordial al activităților didactice desfășurate este atingerea nivelului maxim de dezvoltare și instruire al elevilor în funcție de capacitățile și abilitățile acestora, iar obiectivul pe termen lung este ca acești copii să devină la vârsta adultă tineri cu un grad ridicat de independență și autonomie personală, capabili să se adapteze mediului  înconjurător și să se integreze socio-profesional  devenind membrii activi al grupului social din care fac parte.

Activitățile de dimineață sunt cuprinse între orele 8 și 12-13, desfășurândeu-se pe durata a 4-5 ore de curs. Disciplinele predate în concordanță cu programa școlară în vigoare sunt următoare: Formarea abilităților de comunicare în limba maghiară, Citire- scriere și comunicare în limba maghiară, Formarea abilităților de comunicare în limba română, Citire-scriere și comunicare în limba română, Elemente de matematică aplicată, Cunoașterea mediului, Cunoașterea  și igiena corpului uman, Educație moral-civică, Religie, Educație plastică, Educație muzicală, Educație fizică și activități sportive, Educație senzorială, motorie și psihomotorie, Abilitare manuală, Activități de preprofesionalizare și Opționalul, ales în comun de colectivul clasei, părinți și cadre didactice. Exemple de activități opționale desfășurate în instituția noastră: Comunicare cu ajutorul calculatorului, Micul gospodar etc.

Activitățile desfășurate în cadrul programului de după-masă, . între orele 12-13 și 16, sunt următoarele: Formarea autonomiei personale, Ludoterapie, Stimulare cognitivă, Terapia ocupațională și Socializare

Elevii primesc, zilnic, trei mese: dimineață în jurulul orei 9 primesc micul dejun, la amiază prânzul și după masă ujina.

În completarea activităților desfășurate la clasă pe parcursul zilei, elevii beneficiază de terapii specifice individuale sub îndrumarea Profesoresorilor psihopedagogi și a Profesoresorilor kinetoterapeuți din cadrul instituției.

Clasele IX.-XI

În cadrul C.S.E.I Bonitas elevii au posibilitatea de a-și continua studiile și la nivel de învățământ liceal.

Pe parcursul programului de dimineață elevii studiază următoarele discipline: Formarea abilităților de comunicare în limba maghiară, Citire, scriere și comunicare în limba maghiară, Formarea abilităților de comunicare în limba română, Citire, scriere și comunicare în limba română, Elemente de matematică aplicată, Cunoașterea mediului, Cunoașterea  și igiena corpului uman, Educație moral-civică, Religie,  Educație muzicală, Educație fizică și activități sportive, Activități de preprofesionalizare și Opționalul ales în comun de colectivul clasei, părinți și cadre didactice.

Activitățile desfășurate în cadrul programului de după-masă, între orele 12-13 și 16,  sunt următoarele: Formarea autonomiei personale, Ludoterapie, Stimulare cognitivă, Terapia ocupațională și Socializare.

Elevii primesc, zilnic, trei mese: dimineață în jurulul orei 9 primesc micul dejun, la amiază prânzul și după masă ujina.

Elevii de liceu beneficiază, de asemenea, de activități de terapia tulburărilor de limbaj și kinetoterapie desfășurate de cadrele didactice specializate în aceste domenii.