logo

0359 178791

contact@scoala-bonitas-iskola.ro

CSEI Bonitas

Republicii 33, Oradea

08:00 - 16:00

Luni - Vineri

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Înscrierea

Înscrierea la Centrul Școlar de Educație Incluziva Bonitas cu limba de predare maghiara

Înscrierea la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bonitas cu limba de predare maghiară

În instituția noastră sunt școlarizați copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, cu diverse deficiențe,  întârzieri în dezvoltare, tulburări de comportament.
Instituția funcționează în trei locații: Oradea, Salonta și Valea lui Mihai. Repartiția claselor și grupelor de grădiniță pe locații este următoarea:

 • Oradea: Nivel preșcolar (grădiniță), Nivel primar (clasele pregătitoare -IV), Nivel gimnazial (clasele V-X)
 • Salonta: Nivel primar (clasa pregătitoare -IV), Nivel gimnazial (clasele V-VIII), Nivel special liceal (Clasele IX-XI) cu Profesorilul comerț
 • Valea lui Mihai: Nivel preșcolar (grădiniță), Nivel primar (clasele pregătitoare -IV), Nivel gimnazial (clasele V-X)

În vederea înscrierii în învățământul special se parcurg mai multe etape față de înscrierea în învățământul de masă. Este nevoie de întocmirea unui dosar care se va depune la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor unde acesta va fi evaluat de o comisie, iar copilul va fi orientat spre o formă de învățământ potrivită nevoilor și nivelului său de dezvoltare.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară/ profesională a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale/copiilor cu cerințe educaționale speciale
 • copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate);
 • copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 • ancheta socială de la SPAS/DGASPC din localitatea de domiciliu;
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie;
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
 • fișa de evaluare psihologică;
 • fișa psihopedagogică;
 • copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
 • copie a certificatului de orientare școlară/profesională anterioară dacă este cazul

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic.

Vizualizează / Descarcă

Cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară

Vizualizează / Descarcă

Fișa medicală sintetică de la medicul de familie

Vizualizează / Descarcă

Fișa psihopedagogică