Listen and Respect projekt

A ” Listen and Respect”projektről

A ”Listen and Respect – Hallgasd és tiszteld” egy olyan projekt, amelynek fő meggyőződése hogy a jövő ma kezdődik, és tanulóinknak hamarosan szembe kell nézniük a mindennapi élet fontos kérdéseivel. Partnerségünk négy általános és egy középiskolából áll különböző országokból, például Csehországból, Görögországból, Romániából, Szlovákiából és Olaszországból.

Ennek a projektnek köszönhetően a tanulók ráébrednek arra, hogy aktívan részt vehetnek az iskola és a helyi közösség életében, és hogy kezdeményezésük valóban számít. A koordináló cseh iskola az Iskola Parlamentek (Diáktanácsok)  Regionális Tanácsadó Központja, amely segíthet más iskoláknak diáktanácsának létrehozásában. Az iskolai parlamentek (diáktanácsok) létrehozásával és az azokban való aktív részvétellel a tanulók demokratikus attitűdjét és döntéshozatali képességét fejlesztik az iskolai környezetben.

A projekt egyik leginkább várt hatása a partneriskolákban már meglévő diáktanácsok fejlesztése. A projekt elején és végén kérdőíveket készítenek az iskolai diáktanácsok kapcsolatban, hogy elemezzék az eredményeket, levonják a következtetéseket és alkalmazzák azokat az iskolák következő évre szóló menetrendjébe. A hatékony diáktanácsi munka elősegítésére segédanyagok készülnek, amelyek az iskolai akták részévé válnak. Az összes anyag elérhető lesz az iskolák weboldalain a tanárok és a tanulók számára. Az iskolai parlamentek létrehozása vagy működésének javítása, valamint az iskolai életben betöltött aktív szerepvállalása hosszú távú hatást gyakorol az iskolai légkörre, valamint a demokratikus alapelvek megvalósításának és megerősítésének folyamatára. Az partnerség számára nagy kihívást jelentett az a lehetőség, hogy partnerként vonjanak be speciális igényű gyermekeket foglalkoztató iskolát.

Valamennyi partner valóban hisz abban, hogy bár jelenleg a speciális nevelési igényű gyerekek rendszeresen járnak iskolába, egy ilyen iskolával való projektben való részvétel felhívja a figyelmet a fogyatékos gyerekekre, és támogatja azt a meggyőződést, hogy minden gyermek jogát meg kell hallani. A jótékonysági rendezvények szervezésének és részvételének köszönhetően a tanulókban kialakul az empátia és a rászorulók segítésére való hajlandóság. Hangsúlyozzuk továbbá a kapcsolatot a mai oktatás és a jövőbeni szakmai sikerek között. A projekt keretében szervezett workshopok javítják a gyerekek pénzügyi hozzáférését és pénzügyi ismereteit, és lehetőséget adnak számukra, hogy az újonnan megszerzett tudást a gyakorlatban is hasznosítsák különböző rendezvények, például iskolai kirándulás, csapatépítő kirándulás és egyebek szervezésekor.

A külföldi partneriskolák diáktanácsai az egység és fontosság érzését keltik a tanulókban. Emellett projektünk fontos része nemcsak más országok és jellegzetességeik feltárása, hanem a gyerekek megismertetése a saját országukon belüli helyi problémákkal. Mindenekelőtt azt kívánjuk, hogy a projekt során tervezett tevékenységek ne csak oktató jellegűek legyenek, hanem élvezetesek is, sok pozitív előnnyel. Összefoglalva, úgy gondoljuk, hogy projektünk egyedülálló és emlékezetes lehetőséget biztosít gyermekeinknek arra, hogy életre szóló barátságokat kössenek más országok látogatása során, angol nyelvű kommunikáció és hasonló korú, eltérő képességű gyerekekkel való munka során Európa különböző részein. Különösen olyan meggyőződéseket és értékeket kívánunk kialakítani vagy elsajátítani, amelyekkel képesek vagyunk változtatni és pozitívan hozzájárulni a globális problémákhoz. Sőt, eme nemzetközi projektben való részvételünkkel meg akarjuk mutatni a tanulóknak, hogy az oktatás nem korlátozódik csupán a tankönyvekre és a tesztekre, hanem örömteli élmény is lehet, amelyet más nemzetiségű tanulókkal is megoszthatunk, ahhoz hogy a közös cél érdekében végzett közös munka fokozza a motivációt és a kreativitást, amelyek a hatékony tanulás kulcsfontosságú elemei. A projekt eredményeit (pl. könyvek, filmek, digitális brosúrák, kézzel készített könyvek, prezentációk) a tanári kar oktatási/tanulási forrásként használja fel. Az Erasmus+ Sarkot a projekt legjobb termékeivel látjuk el, hogy mindenki emlékezzen és tanulhasson az európai országokból származó gyerekek eme egyedülálló együttműködéséről, és motiválja a diákokat és a tanárokat, hogy a jövőben is vegyenek részt hasonló projektekben.