logo

0359 178791

contact@scoala-bonitas-iskola.ro

CSEI Bonitas

Republicii 33, Nagyvárad

08:00 - 16:00

Hétfő - Péntek

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Logopédia

A logopédus feladata, hogy a nevelésen, információátadáson, tanácsadáson és a korai gyermekkorban való rendszeres szűréseken keresztül minden életkorban megelőzze a kommunikációs rendellenességek megjelenését és kialakulását. A szűrést csecsemő- korban, óvodáskorban és iskoláskorban végezzük.
Az intenzív logopédiai fejlesztés egyéni és kiscsoportos formában történik, ahol beszédindítással, beszéd- és nyelvi fejlesztéssel, fejlődési diszfázia terápiával, beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztéssel, artikulációjavítással, vizuomotoros koordináció és grafomotoros fejlesztéssel, a nyelvi zavar talaján kialakuló tanulási nehézség veszélyeztetettség prevenciójával foglalkozunk. Szükség szerint egyéb speciális terápiákat is nyújtunk.

A logopédia az alábbiakat foglalja magába:

 • A beszédzavarok vizsgálata, diagnosztizálása
 • Az egyénre szabott terápiás tervek kidolgozása és megvalósítása
 • Megfelelő didaktikai eszközök biztosítása
 • A beszéd- és nyelvfejlődési zavarok nyomon követése

A pszichomotoros fejlesztés célja:

 • a vizuális, akusztikus, taktilis és mozgásos észlelés fejlesztése
 • testséma fejlesztése
 • idő- és térbeli tájékozódás fejlesztése
 • lateralitás fejlesztése, stb.

Szenzoros integrációs terápia: szenzoros feldolgozási zavarral küszködő gyerekek terápiája,  melynek hatására a gyermek idegrendszere képes lesz a különböző érzékszerveiből érkező információk összehangolására, és a külvilághoz jobban alkalmazkodni. A terápia hatására a gyermek nyitottabb és magabiztosabb less, rendezett viselkedést mutat, jobban tud az adott célra koncentrálni. Elfogadja a kihívásokat, ezzel fejlődik az önbizalma. A többi gyermekkel is javul a kapcsolata, az agresszivitása csökken.

 • az éntudat kialakítása
 • testfogalom, testséma fejlesztése
 • kapcsolatteremtési képesség fejlesztése
 • önbizalom kialakítása
 • a téri tájékozódás fejlesztése

PECS (Picture Exchange Communication System)-Képcserés kommunikációs rendszer a piktogramok használatára épül: ezek gyakran sematikus rajzok, amelyek egy tárgyat, fogalmat vagy cselekvést ábrázolnak. A PECS alternatív kommunikációs módszerként alkalmazható nem beszélő gyerekek esetében. Az egyik legjobb módszer az autisták  kommunikációs interakcióinak kialakítására.